Tiltott szerek jegyzékei PDF Nyomtatás E-mail
2012. január 31. kedd, 14:30

Melyek a tiltott szerek Magyarországon? Itt megtalálod a teljes és hatályos listát!

Magyarországon az ENSZ 1961-es és 1971-es kábítószer-egyezményeit a 2005. évi XXX. törvényben hirdette ki az Országgyűlés. A kábítószerek hatályos listáját a 142/2004. évi XXX. törvény és az 1998. évi XXV. törvény melléklete tartalmazza.

A hatályos magyar jogszabály alapján összesen 9 jegyzék létezik, ezek nagy részt az ENSZ kábítószer-egyezményeiben szereplő szerek átvételét képezik:

- az 1961. évi egységes kábítószeregyezmény négy jegyzéke által tartalmazott szerek - az egyezmny I. és IV. listáját a magyar jogszabály összevonta a K1 jegyzékbe

  • K1 jegyzék: csak gyógyászati és tudományos felhasználás engedélyezett, csak orvosi recept ellenében kapható, az ország csak limitált mennyiségben használhatja fel, szigorú adminisztráció az importra és exportra
  • K2 jegyzék: nincsen mennyiségi limit arra, hogy egy évben mennyi használható fel
  • K3 jegyzék: kevésbé szigorú szabályok, az import-export esetében nincs a kormánynak regisztrációs kötelessége, csak az egy évi forgalom mennyiségét kell lejelentenie

- 1971. évi pszichotróp anyagokról szóló egyezmény négy jegyzékét gyakorlatilag copy paste módszerrel vette át a magyar jogalkotó:

  • P1 jegyzék: jelentős egészségügyi veszéllyel jár, nincs elismert orvosi felhasználás - főleg a pszichedelikus hatású szerek tartoznak ide
  • P2 jegyzék: a limitált terápiás felhasználás elismert, főleg amfetamin típusú stimulánsok
  • P3 jegyzék: a jelentős gyógyászati felhasználással rendelkező, de nagy abúzus-potenciállal rendelkező anyagok, pl. barbiturátok
  • P4 jegyzék: a gyengébb barbiturátok és más hipnotikumokat, gyengébb stimulánsokat tartalmazó lista

- a 2005 óta kábítószer-listára vett anyagok (ide tartoznak a betiltott dizájner drogok) számára két listát hozott létre a jogalkotó:

  • A jegyzék: elismert gyógyászati hatással nem rendelkezik
  • B jegyzék: elismert gyógyászati hatással rendelkezik


Az alábbiakban közöljük a kábítószerek teljes listáját az összes jegyzékkel.

A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)

Hivatalos elnevezés Kémiai név vagy leírás
Acetorphine*
(acetorfin)
3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-
endoetheno-oripavine
Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)
N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
Acetylmethadol
(acetilmetadol)
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alfentanil
(alfentanil)
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-
(methoxy-methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
Allylprodine
(allilprodin)
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Alphameprodine
(alfameprodin)
alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Alphamethadol
(alfametadol)
alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)
N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Alphaprodine
(alfaprodin)
alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Anileridine
(anileridin)
1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
Benzethidine
(benzetidin)
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
Benzylmorphine
(benzilmorfin)
3-O-benzylmorphine
Betacetylmethadol
(betacetilmetadol)
beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)
N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
Betameprodine beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
(betameprodin)
Betamethadol
(betametadol)
beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Betaprodine
(betaprodin)
beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
Bezitramide
(bezitramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-
piperidine
Cannabis*,
cannabis resin*
and
extracts and
tinctures of
cannabis
(Kannabisz*,
kannabiszgyanta*,
-extraktum és -
tinktúra)
Clonitazene
(klonitazén)
2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
Coca leaf1
(Koka levél)
Cocaine
(kokain)
methyl ester of benzoylecgonine
Codoxime
(kodoxim)
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
Concentrate of poppy straw
(CPS)
(mákszalma koncentrátum)
A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás
során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.
Desomorphine*
(dezomorfin)
dihydrodeoxymorphine
Dextromoramide
(dextromoramid)
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-
morpholine
Diampromide
(diampromid)
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
Difenoxin
(difenoxin)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endoethanotetrahydro-
oripavine
Dihydromorphine
(dihidromorfin)
Dimenoxadol
(dimenoxadol)
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
Dimepheptanol
(dimepheptanol)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
Diphenoxylate
(difenoxilát)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
Dipipanone
(dipipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
Drotebanol
(drotebanol)
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol
Ecgonine
(ekgonin)
észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná
alakíthatóak
Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
Etonitazene
(etonitazén)
1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
Etorphine*
(etorfin)
tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoethenooripavine
Etoxeridine
(etoxeridin)
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester
Fentanyl
(fentanil)
1-phenethyl-4-Npropionylanilinopiperidine
Furethidine
(furetidin)
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic
acid ethyl ester
Heroin*
(heroin)
diacetylmorphine
Hydrocodone
(hidrokodon)
dihydrocodeinone
Hydromorphinol
(hidromorfinol)
14-hydroxydihydromorphine
Hydromorphone
(hidromorfon)
dihydromorphinone
Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)
4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
Isomethadone
(izometadon)
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
Ketobemidone* 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
(ketobemidon)
Levomethorphan
(levometorfán)
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
Levomoramide
(levomoramid)
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-
butyl]morpholine
Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)
(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
Levorphanol
(levorfanol)
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Metazocine
(metazocin)
2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
Methadone
(metadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Methadone intermediate
(metadon intermedier)
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
Methyldesorphine
(metildezorfin)
6-methyl-delta-6-deoxymorphine
Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)
6-methyldihydromorphine
3-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
3-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Metopon
(metopon)
5-methyldihydromorphinone
Moramide intermediate
(moramid intermedier)
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
Morpheridine
(morferidin)
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
Morphine
(morfin)
Morphine methobromide and
other pentavalent nitrogen
morphine derivatives including in
particular the morphine-N-oxide
derivatives, one of which is
codeine-N-oxide Morphine-Noxide
(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó
morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat,
amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)
Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)
MPPP* 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
Myrophine
(mirofin)
myristylbenzylmorphine
Nicomorphine
(nikomorfin)
3,6-dinicotinylmorphine
Noracymethadol
(noracimetadol)
(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
Norlevorphanol
(norlevorfanol)
(-)-3-hydroxymorphinan
Normethadone
(normetadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
Normorphine
(normorfin)
demethylmorphine or N-demethylated morphine
Norpipanone
(norpipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone
Opium
(ópium)
Oxycodone
(oxikodon)
14-hydroxydihydrocodeinone
Oxymorphone
(oximorfon)
14-hydroxydihydromorphinone
Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)
4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
PEPAP* 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Pethidine
(petidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Phenadoxone
(fenadoxon)
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
Phenampromide
(fenampromid)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
Phenazocine
(fenazocin)
2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
Phenomorphan
(fenomorfán)
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
Phenoperidine
(fenoperidin)
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester
Piminodine
(piminodin)
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester
Piritramide
(piritramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-
carboxylic acid amide
Proheptazine
(proheptazin)
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
Properidine
(properidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
Racemethorphan
(racemetorfán)
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
Racemoramide
(racemoramid)
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-
morpholine
Racemorphan
(racemorfán)
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
Remifentanil
(remifentanil)
1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-
piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
Sufentanil
(szufentanil)
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-
piperidyl]propionanilide
Thebacon acetyldihydrocodeinone
(tebakon)
Thebaine
(tebain)
Thiofentanyl*
(tiofentanil)
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Tilidine
(tilidin)
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-
carboxylate
Trimeperidine
(trimeperidin)
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;
- valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek
előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;
- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit,
amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A K1 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával,
kiegészítve
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása.
Az *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a fenti Egyezmény IV. listáján is
szerepelnek.

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

Hivatalos elnevezés Kémiai név vagy leírás

Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)
Codeine
(kodein)
3-O-methylmorphine
Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)
alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol
propionate
Dihydrocodeine
(dihidrokodein)
Ethylmorphine
(etilmorfin)
3-O-ethylmorphine
Nicocodine
(nikokodin)
6-nicotinylcodeine
Nicodicodine
(nikodikodin)
6-nicotinyldihydrocodeine
Norcodeine
(norkodein)
N-demethylcodeine
Pholcodine
(folkodin)
morpholinylethylmorphine
Propiram
(propiram)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide
- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók
létezhetnek.

Megjegyzés:
A K2 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt
felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények:
- acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)
- codeine (kodein)
- dihydrocodeine (dihidrokodein)
- ethylmorphine (etilmorfin)
- nicocodine (nikokodin)
- nicodicodine (nikodikodin)
- norcodeine (norkodein)
- pholcodine (folkodin),
amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége
adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer
koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, - kivéve az injekciós készítményeket.
2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal
azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.
3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények,
amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve
azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított
koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak az 1971. évi
pszichotróp anyagokról szóló egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.
4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak
kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek
legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más
komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy
olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.
5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége
nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.
6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra
számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő
mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.
7. Pulvis opii et ipecacuanhae Ph Hg VII szerinti előírata, illetve az ezzel megegyező összetételű Pulvis Doveri
FoNo VI. szerinti előírata:
10 g Pulvis opii
10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma
80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).
8. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerkészítmények és ezen készítmények
keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE

Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran
használt más írásmód/
Kémiai név
AL*** 4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin°
BDB*** 1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°
Brolamfetamine (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
(brolamfetamin) /DOB/
Cathinone
(katinon)
(-)-(S)-2-amino-propiophenone
2C-IEU 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°
2C-T-2EU 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamineEU
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°
2C-T-7EU 2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-aminEU
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°
DET 3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole
DMA (±)-2,5-dimethoxy-α-
methylphenethylamine
DMHP 3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[
b,d]pyran-1-ol
DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
DOC*** 2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin°
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°
DOET (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
Eticyclidine
(eticiklidin) /PCE/
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
Etryptamine
(etriptamin)
3-(2-aminobutyl)indole
FLEA*** N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy N-hidroxi-3,4-
metilén-dioxi-metamfetamin°
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°
N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)
(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine
(+)-Lysergide
(+)-lizergid
/LSD, LSD-25/
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-
methylergoline-8β-carboxamide
MAL*** 3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°
MBDB*** 2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°
MDE, N-ethyl
MDA
(N-etil-MDA)
(±)N-ethyl-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
MDMA (±)N,α-dimethyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
Mescaline
(meszkalin)
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
Methcathinone
(metkatinon)
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
4-methylaminorex
(4-metilaminorex)
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
MMDA 5-methoxy-α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethylamine
N-Me-1-PEA*** 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin°
Parahexyl
(parahexil)
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-
1-ol
1-PEA*** 1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin°
PMA p-methoxy-α-
methylphenethylamine
PMMA paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy N-methyl-1-(4-
methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy p-methoxy-N, α-
dimethylphenethylamine
Psilocine
(pszilocin)
/Psilotsin/
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-
4-ol
Psilocybine
(pszilocibin)
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-
4-yl dihydrogen phosphate
Rolicyclidine
(roliciklidin) /PHP, PCPY/
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
STP /DOM/ 2,5-dimethoxy-α,4-
dimetylphenethylamine
Tenamfetamine
(tenamfetamin)
/MDA/
α-methyl-3,4-
(methylenedioxy)phenethylamine
Tenocyclidine
(tenociklidin) /TCP/
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
Tetrahydrocann
abinol, the
following
isomers and
their
stereochemical
variants
trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[
b,d] pyran-1-ol
(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6Hdibenzo[
b,d]pyran-1-ol
(a következő tetrahidrokannabinol
izomerek és
szterokémiai variánsaik)
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H(-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
/THC/ (6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[
b,d]pyran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-
1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-
methylene-3-
pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
TMA
(trimetoxiamfeta
min)
(±)-3,4,5-trimethoxy-α-
methylphenethylamine
TMA-2EU
(2,4,5-trimetoxiamfetamin)
2,4,5-trimethoxyamphetamineEU
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°
mCPP
(meta-klorofenilpiperazin)
meta-chlorophenylpiperazine
vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók
léteznek.

Megjegyzés:
A P1 jegyzék az 1971-es Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. listája alapján készült, kiegészítve a
EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára előírt ellenőrzött hatóanyagokkal, valamint a
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.
A °-gal jelölt, dőlt betűvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha
van)
a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG által alkalmazott IUPAC megnevezés.

Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)

Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran
használt más írásmód/
Kémiai név
Amfetamine
(amfetamin) /amphetamine/
(±)-α-methylphenethylamine
Amineptine
(amineptin)
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-
yl)amino]heptanoic acid
Buprenorphine**
(buprenorfin)
21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-
endoethano-
6,7,8,14-tetrahydrooripavine
2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
Dexamfetamine
(dexamfetamin)
/dexamphetamine/
(+)-α-methylphenetylamine
Dronabinol
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol
and its stereochemical variants/
/delta-9-tetrahidrokannabinol
(delta-9-THC) és sztereokémiai
variánsai/
(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[
b,d]pyran-1-ol
Fenetylline
(fenetillin)
7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)
γ-hydroxybutyric acid
Ketamine***
(ketamin)
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Levamfetamine
(levamfetamin)
/Levamphetamine/
(-)-(R)-α-methylphenethylamine
Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
(-)-N,α-dimethylphenethylamine
Mecloqualone
(meklokvalon)
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
Metamfetamine
(metamfetamin)
/Metamphetamine/
(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine
Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
/Metamphetamine racemate/
(±)-N,α-dimethylphenethylamine
Methaqualone
(metakvalon)
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
Methylphenidate
(metilfenidát)
methyl α-phenyl-2-piperidine acetate
Pentazocine**
(pentazocin)
(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-
2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
Phenmetrazine
(fenmetrazin)
3-methyl-2-phenylmorpholine
Poppy straw** (mákszalma) A máknövény minden része a vágást követően; azonban a magok a
tokból való kifejtés után nem minősülnek ellenőrzött szernek
Secobarbital
(szekobarbitál)
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
Zipeprol
(zipeprol)
α-(-α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A P2 jegyzék az 1971-es Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. listája alapján készült, kiegészítve a
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény előírása.
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenőrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.


Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3)

Hivatalos elnevezés
ill. más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód
Kémiai név
Amobarbital
(amobarbitál)
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
Butalbital
(butalbitál)
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
Cathine
(katin) / (+)-norpseudoephedrine/
(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
Flunitrazepam
(flunitrazepám)
5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
Glutethimide
(glutetimid)
2-ethyl-2-phenylglutarimide
Pentobarbital
(pentobarbitál)
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:
A P3 jegyzék az 1971-es Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. listája alapján készült.

Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)

Hivatalos elnevezés
/ill. más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód/
Kémiai név
Allobarbital 5,5-diallylbarbituric acid
(allobarbitál)
Alprazolam
(alprazolám)
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α]
[1,4]benzodiazepine
Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/
2-(diethylamino)propiophenone
Aminorex
(aminorex)
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
Barbital
(barbital)
5,5-diethylbarbituric acid
Benzfetamine
(benzfetamin) /Benzphetamine/
N-benzyl-N, α-dimethylphenethylamine
Bromazepam
(Bromazepám)
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Brotizolam
(brotizolám)
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-striazolo[
4,3-
α][1,4]diazepine
Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5-
ethylbarbituric acid/
5-butyl-5-ethylbarbituric acid
Camazepam
(kamazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-
2-one dimethylcarbamate (ester)
Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-
oxide
Clobazam
(klobazám)
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-
dione
Clonazepam
(klonazepám)
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
Clorazepate
(klórazepát)
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-
carboxylic acid
Clotiazepam
(klotiazepám)
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-
1,4-
diazepin-2-one
Cloxazolam
(kloxazolám)
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-
d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
Delorazepam
(delorazepám)
7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
Diazepam
(diazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
Estazolam
(esztazolám)
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4] benzodiazepine
Ethchlorvynol
(etklórvinol)
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
Ethinamate
(etinamát)
1-ethynylcyclohexanolcarbamate
Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate
Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/
N-ethyl-α-methylphenethylamine
Fencamfamin N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
(fenkamfamin)
Fenproporex
(fenproporex)
(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile
Fludiazepam
(fludiazepám)
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
Flurazepam
(flurazepám)
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Halazepam
(halazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
Haloxazolam
(haloxazolám)
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d]
[1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
Ketazolam
(ketazolám)
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
Lefetamine
(lefetamin) /SPA/
(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
Loprazolam
(loprazolám)
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-α][1,4]benzodiazepin-1-one
Lorazepam
(lorazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
Lormetazepam
(lormetazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-
1,4-
benzodiazepin-2-one
Mazindol
(mazindol)
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol
Medazepam
(medazepám)
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
Mefenorex
(mefenorex)
N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine
Meprobamate
(meprobamát)
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
Mesocarb
(mezokarb)
3-(α-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine
Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
Methyprylon
(metiprilon)
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione
Midazolam
(midazolám)
8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-α]
[1,4]benzodiazepine
Nimetazepam
(nimetazepám)
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nitrazepam
(nitrazepám)
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Nordazepam
(nordazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Oxazepam
(oxazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
Oxazolam
(oxazolám)
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2-
d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
Pemoline
(pemolin)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
Phendimetrazine
(fendimetrazin)
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
Phenobarbital
(fenobarbitál)
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
Phentermine
(fentermin)
α,α-dimethylphenethylamine
Pinazepam
(pinazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
Pipradrol
(pipradrol)
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
Prazepam
(prazepám)
7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
Pyrovalerone
(pirovaleron)
4’-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone
Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
Temazepam
(temazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
Tetrazepam
(tetrazepám)
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
Triazolam
(triazolám)
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-]
[1,4]benzodiazepine
Vinylbital
(vinilbitál)
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
Zolpidem
(zolpidem)
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-α]pyridine-3-acetamide
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.
Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotróp anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos célra alkalmazhatók:

A jegyzék

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név

1. AL 4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin

2. BDB 1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan

3. BZP 1-benzilpiperazin 1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin

4. 2C-I 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylazan

5. 2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan

6. 2C-T-7 2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin
2,5-dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan

7. DOC 2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan

8. 4-fluoroamphetamine (4-fluoramfetamin) /
4-FA, 4-FMP 1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

9. FLEA N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin

10. JWH-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

11. JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

12. JWH-073 (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

13. JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

14. JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

15. MAL 3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan

16. MBDB 2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan

17. mCPP
(meta-klorofenilpiperazin) meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine]

18. 3,4-methylendioxypirovalerone
(3,4-metiléndioxipirovaleron)/ MDPV 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

19. 4-methylethcathinone (4-metiletkatinon)/
4-MEC 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

20. Mephedrone (Mefedron) 1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-on

21. Methylone (Metilon) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one

22. N-Me-1-PEA 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin

23. 1-PEA 1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin

24. PMMA paramethoxymethylamphetamine vagy N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-
aminopropane vagy p-methoxy-N, α-dimethylphenethylamine

25. TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) 2,4,5-trimethoxyamphetamine
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

B) Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotróp anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan ellenőrzött szerek:
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód) Kémiai név
Buprenorphine
(buprenorfín) 21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
GHB
(gamma-hidroxi-vajsav) γ-hydroxybutyric acid
Ketamine
(ketamin) 2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Pentazocine
(pentazocin) (2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Poppy straw
(mákszalma) A levágott máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek ellenőrzött szernek
- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.A törvény a kábítószereket különféle jegyzékekbe sorolja, ezek alapján az egyes szerek eltérő jogi státusszal rendelkeznek, különösen annak tükrében, hogy a magyar állam elismeri-e azok gyógyászati felhasználását, illetve milyen veszélyeket tulajdonít nekik - így egyes szereknek van elismert és engedélyezett gyógyászati felhasználása, míg másoknak nincs.

 

 

Keresés

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa370
mod_vvisit_counterTegnap266
mod_vvisit_counterEzen a héten2178
mod_vvisit_counterMúlt héten2138
mod_vvisit_counterEbben a hónapban7593
mod_vvisit_counterMúlt hónapban9813
mod_vvisit_counterÖsszesen362233