Fő okok - Miért kezdik el? PDF Nyomtatás E-mail

A droghasználattal kapcsolatban az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés: Miért lett drogos?
A kérdés megválaszolására nagyszámú kutatást végeztek már, ennek ellenére sem tudjuk biztosan megmondani , hogy valaki miért kezd el drogozni, miért folytatja és miért lesz függ?.
Vannak azonban olyan vonások, amelyek el?segítik a droghasználatot, ezeket veszélyeztet? vagy kockázati tényez?knek nevezzük. Mindezek mellett viszont vannak véd? tényez?k is a drogozás kialakulásával szemben. A következ?kben ezeket fogjuk szemügyre venni.

Kockázati (veszélyeztető, hajlamosító) tényezők
Ide soroljuk azokat a jeleket, amelyek sok esetben el?re vetítik a kés?bbi drogozás megjelenését, felhívják a figyelmet a drogozás kialakulásának nagyobb valószín?ségére. Viszont nincsenek egyértelm? jelz? tényez?k arra vonatkozóan, hogy a serdül? néhány év múlva biztosan drogozni fog!

Család
A szül?(k) legális droghasználatának (pl. alkohol, gyógyszer) kiemelked? szerepe lehet a drogfogyasztó magatartás kialakulásában, hiszen közvetlenül szocializálja a gyermeket ezekre a magatartási mintákra. Ide tartozik a dohányzás is, ami els?sorban (de nem kizárólag) mintakövet? magatartási forma.
A szül?k illegális droghasználata is veszélyeztet? tényez? többféle tekintetben is. Egyrészt a drogfogyasztó szül? nem lehet teljes érték? szül?, tehát nem tudja betölteni (és közvetíteni) a különféle szül?i szerepeket és funkciókat. Másrészt pedig a szerhasználó szül? közvetlen, életszer?, példaérték? mintát nyújt gyermeke számára (még akkor is, ha tiltja annak ez irányú próbálkozásait).
A szül?k válása olyan pszichés és szociális zavarokat okozó tényez? a gyermek életében, amely sérülés befolyásolja a gyermek veszélyeztetettségét a drogfogyasztás vonatkozásában.
Ugyanilyen veszélyeztet? lehet a szül?k közötti konfliktusos, problematikus viszony, amely közvetlenül és közvetve is er?síti a gyerekek életviteli nehézségeit.
Hajlamosító tényez? lehet a kés?bbi id?szakban a szül?kr?l való lelki leválással való sikertelen próbálkozás.
A családi problémák közé sorolható még az er?szak, a testi, lelki és szexuális bántalmazás is, melyek súlyos lelki megrázkódtatást idézhetnek el? a gyermeknél.

Egyéni személyiségtényez?k
A serdül?kor egyik hajlamosító tényez?je a stresszel való megküzdési készségek hiánya, a szorongás, a nem kell?en szabályozott düh valamint a szerhasználattal (drog, alkohol) kapcsolatos kedvez? elvárások.
Különféle személyiségfejl?dési elmaradások is szerepet játszhatnak a drogozás kialakulásában. Ilyen például a gyermekkori gondolkodás és érzelemvilág fennmaradása a serdül?korban vagy még kés?bb.
Szerepet játszhatnak még: az iskolai kudarcok, a negatív önértékelés, a rossz realitásérzék, a kirekesztettség érzése ill. a depresszió tartós jelenléte.

Kortárs hatások
A kortárs kapcsolatok is dominánsak a drogfogyasztás kialakulása tekintetében, hiszen a kortársak szerhasználata az egyik legintenzívebben és legközvetlenebbül ható drogszocializációs tényez? (pl. a drogozást kedvez? színben feltüntet? haverok droghasználata).
El?fordulhat az is, hogy a a fiatal, aki kiszorult az iskolából vagy munkahelyr?l, vagy megbélyegezték, csak a drogos haverok között talál elfogadásra.
Ha a fiatal olyan csoporthoz tartozik, amelyben norma és érték a drogfogyasztás, az is egy droghasználatra ösztönz? tényez?. (F?ként, ha mély az elkötelez?dés az adott deviáns kortárscsoporttal.)

Kulturális hatások
A reklámok, a filmek - sokszor rejtetten - nemcsak a legális drogok (cigaretta, alkohol, gyógyszer) használatára buzdítanak, de az illegális szereket is vonzónak, izgalmasnak vagy éppen „normálisnak” mutatják be.

Védő tényezők
A szakirodalom említést tesz néhány olyan tényez?r?l is, amelyek gátolhatják a serdül?kori lelki zavarok kialakulását, akárcsak a drogozást. Ilyen véd? faktorok a következ?k:
Biztonságos és támogató kapcsolatrendszer (szül?k, tanárok, kortársak). Fontos azonban, hogy ez a biztonság ne csak id?legesen legyen jelen, hanem a gyerek személyiségfejl?dése során mindvégig jellemezze a környezetet.
Feladatteljesítés. Értelmes, megoldható feladatokra van szükség a fejl?dés minden szakaszában, valamint az ezeket követ? pozitív és negatív visszajelzésekre (család, óvoda, iskola stb.). Fontos, hogy az elfogadás ne a feladat teljesítéséért járjon, hanem már eleve legyen meg! A feladat teljesítéséért elismerés jár.
Az életbeli fordulópontok pozitív felhasználása. Az olyan fordulópontokat, mint pl. az iskolaváltás, új barátságok, szakítások, továbbtanulás, kamaszkor stb. végeredményben sikeresen vegyen a gyerek.
A lehet?ségekhez való hozzájutás. A sikeres vizsga például hozzásegíti a gyereket a továbbtanuláshoz, ami még több lehet?séget nyit meg számára.

 

Keresés

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa301
mod_vvisit_counterTegnap266
mod_vvisit_counterEzen a héten2109
mod_vvisit_counterMúlt héten2138
mod_vvisit_counterEbben a hónapban7524
mod_vvisit_counterMúlt hónapban9813
mod_vvisit_counterÖsszesen362164